Projekt ustawy o sygnalistach – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nakłada na przedsiębiorców i podmioty publiczne obowiązek wprowadzenia rozwiązań chroniących osoby zgłaszające naruszenia prawa. Zgodnie z przepisami prawa podmioty zobowiązane do stosowania rozwiązań dla sygnalistów muszą udostępnić kanał zgłoszeniowy i wprowadzić procedury regulujące te kwestie.

Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą wprowadzić ochronę sygnalisty?

Zgodnie z propozycją przedstawioną w drugim projekcie krajowej ustawy wszystkie podmioty prawne, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 50 osób muszą przyjmować zgłoszenia wewnętrzne dotyczące niezgodności. Do wskazanego wyżej limitu zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub na podstawie innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy.
Limit osób nie dotyczy podmiotów, które działają w oparciu o ustawę ALM, czyli w sektorze usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu. Także przedsiębiorców zobligowanych przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Jak przedsiębiorca musi przygotować się do ustawy o ochronie sygnalistów?

Dyrektywa europejska i krajowy projekt przepisów o ochronie sygnalistów dają podstawowe wytyczne przedsiębiorcom https://sygnalista24.info/nowy-projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-6-04-2022r/. Najważniejsza rzecz, na która muszą zwrócić uwagę podmioty, to stworzenie takiego systemu przyjmowania zgłoszeń, który będzie zapewniał sygnaliście bezpieczeństwo i poufność. To na przedsiębiorcy leży ciężar udowodnienia, że zrobił wszystko, aby sygnalisty nie spotkały żadne działania odwetowe. Zatem obok bezpiecznego kanału przyjmowania zgłoszeń, który zapewni poufność przekazanych informacji i komunikację z sygnalistą należy przygotować jasne i precyzyjne procedury całego procesu. Ważną kwestią – może nawet najważniejszą – jest poinformowanie i przeszkolenie wszystkich osób, które wykonują dla nas pracę o wprowadzonych rozwiązaniach chroniących sygnalistę.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *